conventional weapons

conventional weapons
įprastiniai ginklai statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Tradicinės ginklų rūšys, kurių kovinis naudojimas tiesiogiai nesukelia masinių nuostolių ir sugriovimų. Terminas pradėtas vartoti XX a. 6 d-metyje, kai apginklavus kai kurių šalių kariuomenes branduoliniu ginklu, atsirado terminas masinio naikinimo ginklas. Įprastiniams ginklams priklauso šaunamasis, reaktyvinis, raketinis, bombinis, torpedinis, padegamasis ir ypač taiklūs ginklas, inžinerinės ir jūrų minos bei kt. ginklai, kurių NP užtaisytos brizantinėmis sprogstamosiomis arba padegamosiomis medžiagomis, arba visai neturi užtaiso (pvz., vientisieji šarvamušiai sviediniai, paprastosios kulkos). Įprastiniams ginklams t. p. priklauso šaltasis ir svaidomasis ginklai. Įprastiniais ginklais kaunami priešo kariai, naikinama ir gadinama ginkluotė ir kovos technika, griaunami fortifikaciniai įrenginiai ir kiti objektai. Įprastiniai ginklai nuolat tobulinami ir kai kurios jo rūšys pagal pažeidimo pobūdį priartėjo prie MNG. Įprastinius ginklus sąlyginai galima suskirstyti į individualiojo ir grupinio naikinimo, t. p. didesnės galios ginklus. atitikmenys: angl. conventional weapons rus. обычное оружие

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • conventional weapons — routine weapons, war weapons that hit locally only …   English contemporary dictionary

  • Convention on Certain Conventional Weapons — Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be deemed to be Excessively Injurious or to have Indiscriminate Effects Drafted September 10–28, 1979 and Sep 15–Oct 10, 1980 Signed April 10, 1981… …   Wikipedia

  • conventional — [kən ven′shə nəl] adj. [LL conventionalis] 1. having to do with a convention or assembly 2. of, sanctioned by, or growing out of custom or usage; customary 3. a) depending on or conforming to formal or accepted standards or rules rather than… …   English World dictionary

  • Conventional weapon — The terms conventional weapons or conventional arms generally refer to weapons that are in relatively wide use that are not weapons of mass destruction, such as nuclear, chemical, and biological weapons. Conventional weapons include small arms… …   Wikipedia

  • Conventional warfare — Warfare Military history Eras Prehistoric Ancient Medieval Gunpowder Industrial …   Wikipedia

  • conventional — con|ven|tion|al [ kən venʃnəl ] adjective *** 1. ) usually before noun of the usual, traditional, or accepted type, instead of being new and different: You can cook the meat either in a microwave or in a conventional oven. He wanted a… …   Usage of the words and phrases in modern English

  • conventional */*/*/ — UK [kənˈvenʃ(ə)nəl] / US adjective 1) a) [usually before noun] of the usual, traditional, or accepted type, instead of being new and different You can cook the meat either in a microwave or in a conventional oven. He wanted a conventional… …   English dictionary

  • conventional — con|ven|tion|al W3 [kənˈvenʃənəl] adj 1.) [only before noun] a conventional method, product, practice etc has been used for a long time and is considered the usual type ▪ Internet connections through conventional phone lines are fairly slow. ▪… …   Dictionary of contemporary English

  • conventional*/*/ — [kənˈvenʃ(ə)nəl] adj 1) someone who is conventional follows traditional ways of thinking and behaving in their society Ant: unconventional Her boyfriend is nice, but he s very conventional.[/ex] 2) using ordinary or traditional methods, not new… …   Dictionary for writing and speaking English

  • conventional weapon — noun A weapon of warfare which is not nuclear, chemical, or biological in nature. Germany would agree to make no ABC (atomic, bacteriological and chemical) weapons, build only enough conventional weapons to arm its twelve divisions. See Also:… …   Wiktionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”